บริการของเรา

One Stop Logistics Services (International Freight Forwarder)

 

บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) 

บริการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Transportation)

บริการคลังสินค้า (Warehouse)

บริการLoading,Unloading, Packing และMoving สำหรับเครื่องจักรหรือสินค้าขนาดใหญ่ (Special Operations)

Visitors: 39,139