พิธีการศุลกากร (Customs Clearance)

บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร เช่น การจัดเตรียมเอกสารต่างๆประกอบพิธีการ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับพิกัดสินค้า

รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า และเป็นตัวแทนในการตรวจปล่อยสินค้า(เคลียร์สินค้า)

ทั้งท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงท่านอกต่างๆ

Visitors: 37,501