ขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

บริการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล โดยบริษัทฯจะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์

จากสายเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ และดำเนินการต่อรองจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ทั้งแบบการขนส่งเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load : FCL)

และการขนส่งไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load : LCL)

Visitors: 35,742