ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ โดยบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบิน

ตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า

สามารถให้บริการรส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นต้น

Visitors: 39,780