ขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Transportation)

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Transportation)

ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุก 6ล้อ รถบรรทุก 4ล้อ เป็นต้น

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยบริษัทจะจัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการ

ทั้งการขนส่งสินค้าขาเข้า จากท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า

หรือ รับสินค้าจากโรงงาน/คลังสินค้า ไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน เพื่อการส่งออก

Visitors: 35,744